Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Vuokrauksen kohde ja yleiset ehdot

Vuokrauksen kohteena on tilan juhlatila, tilan keittiö ja wc. Muut tilat ovat Perheparatiisi Oy:n omassa käytössä olevia tiloja tai varastoja ja ne eivät ole vuokralaisen tai hänen vieraidensa käytössä.

Tilassa saa olla korkeintaan 60 henkilöä yhtäaikaisesti. Vuokralainen vastaa siitä, että tämä ei ylity.

Keittiössä oleva asiakasjääkaappi on tarkoitettu vuokralaisen omille tarjoiluille. Kyseinen jääkaappi tulee tyhjentää vuokra-ajan päättymiseen mennessä ja huolehtia, että se on siisti seuraavaa käyttäjää varten. Muut kylmälaitteet ovat Perheparatiisi Oy:n käytössä, eikä vuokralainen saa niihin laittaa omia tuotteitaan.

Vuokrauksen kesto on 4-4,5 h tai erikseen sovittaessa pitempi. Tilojen valmistelu ja siivous tulee hoitaa sovitussa vuokrausajassa.

Vuokranantajalla ja viranomaisilla on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan haittaa tai vaaraa naapurustolle, ympäristölle, kiinteistölle tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen on tiloissa kielletty.

Vuokralaisella ei ole oikeutta edelleenvuokrata tiloja.

Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Kynttilöiden polttaminen tiloissa on kielletty. Kakkukynttilöiden lyhytaikainen polttaminen valvotusti sallittu.

Mahdollisista tilaisuuden vaatimista luvista vastaa vuokraaja.

Perheparatiisi Oy säilyttää jääneitä tavaroita korkeintaan 14 vuorokautta vuokrauksen päättymisen jälkeen.

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot sekä reklamaatiot

Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Varaus tulee tehdä kirjallisesti ja sen voi tehdä palvelulomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@perheparatiisi.fi. Jokaisesta viestistä tulee kirjallinen kuittaus, kun toivottu varausajankohta on saatu vahvistettua vapaana olevaksi. Varaus on sitova, kun tilavuokra on maksettu.

Tilavuokra ja mahdolliset lisäpalvelut tulee maksaa vähintään 14 päivää ennen vuokrausta, tai mikäli varaus tehdään alle 14 päivää ennen varausta, niin heti. Mikäli vuokrauksen yhteydessä päädytään ostamaan tuotteita, joita ei ole ilmoitettu ja maksettu etukäteen, on ne maksettava 7 päivän kuluessa.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. tulipalo, vesivahinko, ilkivalta) vuokranantaja voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokrasumma takaisin täysimääräisenä.

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää välittömästi, viimeistään heti vuokrausta seuraavana päivänä kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalvelu@perheparatiisi.fi

Vahingot ja siivous

Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja.

Vuokraajan tulee palauttaa tilat siivottuina, mikäli hän ei ole ostanut lisäpalveluna tilojen siivousta. Siivous tulee olla suoritettu vuokra-ajan loppuun mennessä ja siivoukselle on varattava vierasvapaata aikaa vähintään 1 tunti.

Mikäli erityistä lisäsiivoustarvetta ilmenee (kuten oksennus, veritahrat, steariini, rikkoutuneet pullot), on vuokranantajalla oikeus laskuttaa vuokralaiselta lisäkorvaus.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajille ja / tai kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot. Vuokralainen on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja / tai huolimattomuudesta.

Lisäpalvelut

Tilavuokran lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus ostaa lisäpalveluita, kuten kertakäyttöastioita, juhlatarvikkeita, loppusiivous tai tarjoilut.

Lisäpalveluihin sovelletaan soveltuvin osin samoja ehtoja kuin tilavuokraan.

Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua lisäpalvelutuotteisiin etukäteen sovittuna ajankohtana, pois lukien pitopalvelun kautta tulevat tuotteet ja mahdollisesti ruokatuotteet, joita ei sillä hetkellä ole varastossa.

Mikäli tuotteisiin ei ole tutustuttu etukäteen, ei niistä voi tehdä reklamaatiota, mikäli niissä ei ole selkeätä virhettä tai puutetta.

Asiakkaalla on vastuu tarkastaa, että sopimuksessa on oikea määrä sovittuja tuotteita.